Skip to main content
 • English

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z usług apartamentów Park Side

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż ;

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ,,administrator”) jest Litex HoReCa Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 6222844434.

2) Jako administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Grzeszczyk, [email protected],

4) Pani/Pana dane osobowe:

a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem usługi,
b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane będą w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień , w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń,
c) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody – w przypadku jej udzielenia – będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych,
d) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z zapewnieniem poprawności wykonania usługi oraz interesów Administratora czy innych osób korzystających z apartamentów (monitoring wizyjny) oraz w celu wykonywania marketingu bezpośredniego.

5) W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego możemy dokonywać profilowania Pani/Pana danych osobowych czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych osobowych służących docelowo opracowaniu przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań i otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej,

6) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty prowadzące rozliczenia finansowe, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, usługi transportowe (taxi), prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowania działań Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z Panią/Panem umowy,

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.3,

8) Niezależnie od postanowień pkt. 7 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

9) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 6 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt.8.,

10) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa,

11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.

Procedura Covid

W związku z sytuacją epidemiologiczną i panującą pandemią, mając na celu zapewnienie Państwu bezpieczeństwa oraz realizację wprowadzonych przepisami prawa limitu obłożenia obowiązującego w m.in. gastronomii, hotelach, w instytucjach kultury oraz w obiektach sportowych nasze obiekty wprowadziły procedurę weryfikacji osób zaszczepionych tj. certyfikatów COVID.

Informujemy, że w trakcie dokonywania rezerwacji poproszeni zostaną Państwo o wyrażenie zgody na przedłożenie informacji o zaszczepieniu. Zarówno w trakcie rezerwacji bezpośrednio dokonywanej w obiekcie, jak również za pośrednictwem serwisu internetowego służącego do rezerwacji zakwaterowania online otrzymają Państwo do wypełnienia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o zaszczepieniu wraz z klauzulą informacyjną oraz ankietę do wypełnienia, w której to będziecie Państwo zobowiązani do udzielenia odpowiedzi przez zakreślenie odpowiedniego pola. W tym celu przesyłamy Państwu po dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednie dokumenty, z którymi prosimy się zapoznać. Wypełnione oświadczenie mogą Państwo do nas przesłać w formie zdjęcia lub skanu za pośrednictwem maila. Mogą Państwo wypełnić je również po przybyciu na miejsce. Zwracamy jednak uwagę, że jeśli zdecydują się Państwo na wypełnienie oświadczenia dopiero po przybyciu na miejsce, a są Państwo niezaszczepieni lub odmówią udzielenia odpowiedzi dot. szczepienia to wykonanie usługi może okazać się niemożliwe z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego limitu obłożenia. Zastrzegamy, że Państwa dane osobowe dot. zaszczepienia przeciwko COVID-19 będą przechowywane wyłącznie do czasu Państwa wymeldowania z naszego obiektu, mając na względzie treść art. 5 ust. 1 i ust. 2 RODO (przechowywanie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów w których dane te są przetwarzane),

Wskazujemy, że podanie informacji o zaszczepieniu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania informacji będzie jednoznaczna z uznaniem Państwa jako osoby niezaszczepionej, która będzie wliczana do limitu obłożenia, a w efekcie może stanowić podstawę do odmowy wykonania umowy z uwagi na przekroczenie limitu obłożenia.

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
Apartamenty Parkside Kraków, 31-034 Kraków, Mikołaja Kopernika 8

tel. +48 725 550 556, e-mail: [email protected]

© Litex HoReCa Sp. z o.o., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000993871, REGON: 523280196, NIP: PL 6222844434, Kapitał zakładowy: 13.500.000,00 PLN